REXY

Poskytujeme profesionální full servis:

 

 

Koncept

Základním kamenem všech REXY projektů je právě koncept.

Ten stojí na základě několika vstupů:

  • analýza prostoru poznání obchodních potřeb klienta a jeho snů, osobnosti a stylu důkladné seznámení se s potřebami a sny koncových zákazníků obecných znalostí retail experience, merchandisingu a zákonitostí chování zákazníků na prodejně stanoveného rozpočtu a časového harmonogramu
  • Výstupem návrhu konceptu bývají plány analyzující prostor, plány stanovení prostorových priorit, návrhy zónování (vč. Toku klientů) a moodboard (styl). Součástí konceptu mohou být dle potřeb stanovení základního směru pro grafiku, loga, prodejní rituály, hlavní magnet/specifikum daného obchodu, nadstandartní nebo specifické služby aj.

 

 

Návrh

Po stanovení konceptu (nebo pokud značka/klient má koncept již stanoven) zpracováváme návrh. Ten již na základě odsouhlaseného zónování půdorysu zpracovává konkrétní detaily samotného vzhledu a řešení prodejní jednotky. Od skic jednotlivých kusů nábytku, po barevné a materiálové řešení až po návrh zpracování výloh, osvětlení, marketingové komunikace a dalších důležitých detailů. Návrh s Vámi průběžně konzultujeme tak, aby výsledek byl splněním Vašich představ a přání - i těch často nevyřčených - a zároveň se Vám snažíme přinášet nové impulzy, o kterých jste netušili, ale které korespondují s očekáváními Vás i Vašich zákazníků.

 

 

Propojení retailu s marketingovými kampaněmi, PR a digital

Máme zkušenosti s marketingem i PR a digital akcemi velkých značek a proto víme, jak nesmírně důležité je v retailu propojení veškerých aktivit a zacílení na zákazníka. Ve světě produktů a marketingových příběhů spolu vše hraje pouze pokud jsou aktivity správně zacílené. Ukažme je Vašemu klientovi na prodejně, hledá je právě tam!

 

 

Vypracování vizualizací a projektové dokumentace

Po návrhu vypracuje naše agentura 3D model, na kterém si společně ověříme představy všech stran. Model Vám ukážeme v reálném 3D prostředí tak, abychom se mohli společně prostorem „projít“. Poté je možné přistoupit ke zpracování finální vizualizace včetně osvětlení, zařizovacích předmětů a materiálů. Nová tvář Vašeho obchodu je již na dosah!

 

Projektová dokumentace je součástí zpracování celého projektu - od plánů výroby nábytku, po stavební výkresy a výkresy jednotlivých profesí (elektro, vzduchotechnika, kanalizace, voda...) až po výkaz výměr (tabulka se všemi elementy včetně přesných specifikací). Tyto plány slouží jak pro zpracování cenové kalkulace realizace, tak pro úřady státní administrativy v případě nutnosti stavebního povolení.

 

 

Jednání se zástupci obchodního centra i s úřady státní administrativy

V rámci našich kompletních služeb nabízíme jako přirozenou součást i projednání a schválení Vašeho projektu s obchodním centrem/majitelem objektu a v případě nutnosti stavebního povolení s úřady státní administrativy. V těchto procesech máme bohaté zkušenosti a jsme schopni tuto nutnou část výrazně zefektivnit a zkrátit tak čas přípravy.

 

 

Výrobní dokumentace

Po výběru dodavatele přistupují naši partneři ke zpracování výrobní dokumentace jednotlivých komponentů - včetně přesných výrobních rozměrů, technických detailů a materiálové skladby. Jste si tak naprosto jistí jak daný element bude vypadat a co obdržíte. Součástí této části jsou i vzorky použitých materiálů.

 

 

Koordinace výroby

Fáze výroby je velmi důležitým momentem. Během výroby dochází k četným dotazům technického i designového rázu. Tyto dotazy se k Vám ale vůbec nedostanou, jelikož je s dodavatelem vyřešíme za Vás. Jezdíme pravidelně do výroby a kontrolujeme průběh i kvalitu zakázky tak, aby v den D vše perfektně klaplo.

 

 

Instalace vybavení obchodu a realizace stavby

Společně s našimi partnery zajišťujeme instalaci vybavení Vašeho obchodu tak i realizaci samotné stavby. Připravíme harmonogram dle kterého koordinujeme jednotlivé subdodavatele a hlídáme kvalitu dodávek tak, abyste Vy mohli pouze přijít ve stanovený den a přestřihnout pásku.

 

 

Dekorace výloh

Velmi důležitým bodem každé obchodní jednotky jsou výlohy, jelikož je to první styk s Vašimi stávajícími nebo potencionálními zákazníky. Tohoto faktu jsme si vědomi a tak Vás na výlohy budeme vždy upozorňovat. Od návrhu po zpracování i instalaci výloh - se vším máme zkušenosti a zajistíme tak, aby poutavé i funkční výlohy byly součástí Vašeho obchodu.

 

 

Staging obchodu a POP materiály

Staging a POP materiály slouží ke správné orientaci Vašeho zákazníka na prodejně a také mu usnadňují orientaci v produktech a pomáhají při výběru. K návrhu kvalitních POP materiálů je potřeba velmi dobře znát Vaše priority i stálice prodeje a s těmi pracovat. Funkční POP materiály obsahují komunikaci a propojení s PR i jasné popisky a kategorizaci.

 

 

Grafika a tisky

Vizuály a grafické zpracování tisků jsou silným nástrojem komunikace obchodních interiérů. Grafika je v našem návrhu součástí konceptu celého obchodu a tak díky ní umíme Vašeho zákazníka nejenom oslovit a okouzlit, ale i navigovat v rámci obchodu. Společně s našimi partnery tiskoviny dodáme a nainstalujeme.

 

 

Tvorba videí, animací a fotografického zpracování projektu

Celé to nekončí předáním hotového obchodu, ale tam naopak příběh začíná. Rádi pro Vás celý průběh zdokumentuje tak, abyste tuto jedinečnou událost mohli prezentovat svým partnerům, zákazníkům, médiím i interně. Spolupracujeme s celou řadou profesionálů- vytvoříme pro Vás koncept a předáme finální výstupy na klíč: ve formě fotografií, animace až po video.

 

 

Vytvoříme Vám k tomu všemu logo, navrhneme uniformy

Pokud nemáte logo a celkové grafické zpracování corporate identity (vizitky, obálky, uniformy, aj), pak Vám s tím rádi pomůžeme. Logo je silným nástrojem a je důležité, aby ladilo s hodnotami značky tak i s interiérem obchodu.

Proto je důležité tvořit ho dohromady a v souladu s prodejnou.

 

Připravíme nové prodejní rituály

Součástí zpracování našich interiérů jsou i návrhy nových prodejních rituálů, jelikož to velmi úzce souvisí s prostorem. Těžko se pak řeší následně, jelikož tok klientů úzce souvisí s provozem na prodejně a řešením celého obchodu. Našim klientů nabízíme nové zážitky pro jejich zákazníky na prodejně (od prostoru, po službu až po detaily kde je potřeba si zout boty a na ně připravíme místo v návrhu)- zvyšují si tak zajímavost a konkurenceschopnost a svůj marketing často na těchto bodech přímo staví.

 

...a mnohem víc

 

Každý detail je důležitý a vše spolu souvisí. V REXY konceptem začínáme, detailem končíme. Retail is detailia business administration zaštítěné Université Jean Moulin v Lyonu.

Zkušenosti nasbírala za 5 let práce v luxusní divizi společnosti L´Oréal, kde založila a vedla oddělení Retail Design pro 3 země. Další úspěchy se dostavily i v kreativní retail agentuře v divizi shop experience pro Samsung.

 

Více najedete na: https://www.linkedin.com/profile/edit?trk=spm_pic

 

kreativní interiérová agentura

o rexy

fullservis

projekty

koutky

kontakt

KONTAKT